Anasayfa
Duyurular
KOSGEB Destekli Girişimcilik Eğitimi Kendi İşinin Patronu Ol !
KOSGEB Destekli Girişimcilik Eğitimi Kendi İşinin Patronu Ol !

KOSGEB Destekli Girişimcilik Eğitimi Kendi İşinin Patronu Ol !

İNESMEK KOSGEB
2017-2018 Eğitim döneminde 9.Kosgeb Uygulamalı Girişimcilik kursunun başvurularını 20.11.2017 -10.12.2017 tarihleri arasında Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinden saat 08:30 ile 17:30 saatleri arasında şahsen başvuru alınacaktır. Başvuru akabinde kursu verecek eğitmen tarafından mülakatlar yapılacaktır. Mülakat sonucuna göre Aralık ayının 25.12.2017 ile 28.12.2017 tarihleri arasında eğitimlere başlanacaktır. KOSGEB Müdürlüğü tarafından Uygulamalı girişimcilik kursunun süresi 32 saattir. Toplamda sadece 4 gün eğitim verilmektedir.

GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
Programın Amacı
Girişimciliğin desteklenmesi
Girişimciliğin yaygınlaştırılması
Başarılı işletmelerin kurulması
Programdan Kimler Yararlanabilir?
Girişimcilik eğitimini tamamlayıp işini kurmuş, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler(31/12/2017’e kadar),

Yeni iş kuracak girişimciler 
Programın Kapsamı 
Bu program,
A.Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi,
B.Yeni Girişimci Desteği,

A) Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri, ülkede girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulması genel hedefine uygun olarak; girişimcilerin iş kurma ve yürütme konularında bilgi ve beceri sahibi olmaları, bu süreçte kendi rol ve sorumluluklarının farkına varmaları ve kendi iş fikirlerine yönelik iş planı hazırlayabilecek bilgi ve deneyim kazanmaları amacıyla düzenlenir.

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri ;

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri,en az 32 saat süren, genel katılıma açık ve ücretsiz eğitimlerdir. Destekten yararlanmak için ön koşul Girişimcilik eğitiminin tamamlanmasıdır.

B) Yeni Girişimci Desteği
Destekten Kimler Yararlanabilir ?
Bu destekten Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini tamamlayan Girişimciler yararlanabilir.
1.Girişimcinin başvuru tarihi itibariyle son 1 (bir) yıl içerisinde aynı faaliyet konusunda (Güncel NACE-Ekonomik Faaliyet Sınıflamasında yer alan 4’lü koda göre) şahıs işletmesinin bulunmaması gerekmektedir.
2.Ayrıca Girişimcinin tüzel kişi statüsünde kurulmuş herhangi bir işletmede%50’den fazla ortaklığının olmaması gerekmektedir.
3.Girişimcinin kuracağı işletme, Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olmalıdır.
4.Girişimcinin destek sürecinde; başka bir işletme/kurum/kuruluşta SGK hükümlerine tabi olarak çalışmaması gerekmektedir.
Destek Unsurları Nelerdir?

DESTEK UNSURU   ÜST LİMİTİ (TL) DESTEK ORANI (%) (1. ve 2. Bölge) BURSA bu kapsamdadır  DESTEK ORANI (%)
(3., 4., 5. ve 6. Bölge)
İşletme Kuruluş Desteği Geri Ödemesiz 2.000  
Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Ofis Donanım ve Yazılım Desteği 18.000 Erkek girişimcilerde %60
Kadın Girişimci, Gazi, Birinci derecede şehit yakını veya Engelli
Girişimciye
%80 uygulanır
70
Kadın Girişimci, Gazi, Birinci derecede şehit yakını veya Engelli
Girişimciye
%90 uygulanır
İşletme Giderleri Desteği 30.000
Geri Ödemesiz Destekler Toplamı 50.000
Sabit Yatırım Desteği Geri Ödemeli 100.000
(1) İşletme kuruluş giderleri için geri ödemesiz olarak 2.000 (iki bin) TL destek sağlanır.
(2) Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Ofis Donanım ve Yazılım Desteği kapsamında, işletmenin kuruluş tarihinden itibaren 24 (yirmi dört) ay içinde satın alınan/alınacak makine, teçhizat, yazılım ve ofis donanımları için geri ödemesiz olarak üst limiti 18.000 (on sekiz bin) TL destek sağlanır.
(3) İşletme Giderleri Desteği kapsamında, işletme kurluş tarihinden itibaren 24 (yirmi dört) ay içinde gerçekleşen işyeri kirası ve personel net ücretlerine yönelik olarak, aylık azami 5.000(beş bin) TL ve toplamda geri ödemesiz olarak 30.000 (otuz bin) TL destek sağlanır.
(4) Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Yazılım ve Ofis Donanım Desteği ile İşletme Giderleri Desteği üst limitleri; bu destek unsurları için belirlenen üst limitlerin toplamını aşmamak üzere ihtiyaç duyulması halinde Kurul Kararı ile  % 50 (elli)’ye kadar arttırılabilir. Bu durumda Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Yazılım ve Ofis Donanım Desteğinin üst limiti 27.000 (yirmi yedi bin) TL, İşletme Giderleri Desteği üst limiti 45.000 (kırk beş bin) TL ve her iki desteğin üst limitleri toplamı ise 48.000 (kırk sekiz bin) TL’yi geçemez.
(5) Sabit Yatırım Desteği kapsamında, işletme kuruluş tarihinden itibaren 24 (yirmi dört) ay içinde satın alınacak makine, teçhizat ve yazılım için teminat karşılığı geri ödemeli olarak 100.000  (yüz bin) TL destek sağlanır.
Destek başvurusunda bulunan işletme eğitim, sağlık, finans, eğlence, sosyal hizmetler, tarım ve hayvancılık gibi KOSGEB’in desteklemediği sektörlerde iş kuramaz.

Sizden Gelenler

  • Tıbbi sekreterlik akşam grubundayım.Kuruma gelmeden önce ön yargılıydım buradaki öğretmen ve öğrencilerin samimiyeti ön yargımı k... Salih ORUÇ

  • Ders işleyişi neşeli ve ilgili öğretmenimize, ortamı ve bizlere sağladıkları olanaklardan belediyemize teşekkür ederim. ... Reyhan SEYMEN

Öğrenci Çalışmaları

Öğrenci Çalışmaları

2021 - 2022 Öğretim Yılı Öğrenci Çalışmaları... ...

Resim Kursu

2017-2018 Öğretim Yılı Öğrenci Çalışmaları ...

Pasta & Yemek Kursu

2017-2018 Öğretim Yılı Öğrenci Çalışmaları ...

Pasta & Yemek Kursu

2017-2018 Öğretim Yılı Öğrenci Çalışmaları ...

Resim Kursu

2017-2018 Öğretim Yılı Öğrenci Çalışmaları ...